Januari 2020

Verslag van de nieuwjaarswandeling met de start bij de ingang De Oranjekom/Oase. Circa twintig deelnemers werden door gids Kees Langeveld welkom geheten. ‘Waterwinning’ was het thema. Bewolkt weer, 7 graden met af en toe een klein buitje, zuidwestenwind.

Ondanks de grauwe lucht en de regenspetters waren er zo veel wandelaars dat we er in twee groepen op uit trokken. De wandeling ging om het Vogeleiland heen, en langs het Museumduin, de ene groep met de klok mee en de andere groep liep tegen de klok in. Je zou zeggen dat je elkaar dan halverwege moet tegenkomen, maar de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn zo uitgestrekt dat we de andere groep niet meer zijn tegengekomen.

Vandaag stonden we op verschillende plaatsen stil bij de waterwinning. Het water in de kanalen is aantrekkelijk voor watervogels. Die zagen we dan ook op diverse plaatsen: Wilde eenden, Meerkoet en Dodaars in het Noordooster Kanaal, prachtige Wintertalingen en een Slobeend bij het Vogeleiland en een grote groep Kuifeenden in de Oranjekom. Door de harde wind en de miezerende regen hielden de zangvogels zich stil. Alleen de Koolmees hoorden we regelmatig, en bij de Duivendrift zagen we een groep uitbundige Staartmeesjes.

Bij de Pollenberg raakten we onder de indruk van de ravage die de julistorm van 2016 heeft aangericht. Nog steeds liggen de omgewaaide dennenbomen her en der over de helling, alsof de storm pas kort geleden was. Tussen de stammen door leidt een kronkelpaadje naar de top van de Pollenberg. Vanaf de top, 34 meter hoog, hadden we een mooi uitzicht over het open duin. Dit is een plekje om in de zomer nog eens terug te keren!

gele trilzwam
Gele trilzwam op eikenboom

Terug naar het bos. Er groeiden nog diverse paddenstoelen op de bomen, waaronder de bekende Judasoor op een oude Vlier, de Gele trilzwam op de eik en een Pruikzwam hoog in de Beuk bij ingang Oase. Daarmee leek het toch meer op een herfstwandeling dan een echte winterwandeling. Maar misschien moet de echte winter nog beginnen.