Juni 2022

Het werd dit keer niet alleen een vogelwandeling, maar ook een insectenexcursie. Beide groepen liepen vanaf de ingang De Zilk naar het noorden. Tot grote verrassing van de wandelaars waren er heel veel beerrupsen te zien. Zelfs de gidsen (Clarence en Kees) hadden er nog nooit zo veel tegelijk gezien. Van de Trapjesberg tot bij de sloot op het Haasveld, overal kwamen deze harige rupsen (alsof ze een berenvacht hebben) tegen. Het zijn de rupsen van een onderfamilie van de nachtuilen: vlinders die over het algemeen alleen ’s nachts vliegen.

Op het Haasveld zagen we bovendien hoe een Kievit een Torenvalk wegjoeg. In de berm één Konijn, bedroevend weinig als jebedenkt hoeveel Konijnen hier vroeger rondliepen. Op het pad naar het Meertje van de Blauwe Paal streek een grote sluipwesp neer op de jas van een deelneemster: Enicospilus ramidulus, bleek de wetenschappelijke naam bij later onderzoek.

Maar de meest spectaculaire vondst was de rups van de Walstropijlstaart op de Trapjesberg. Dat is echt een zeldzaamheid. Deze rups werd door de groep spontaan ‘Augurkje’ gedoopt.

Vogels die gehoord of gezien werden waren: Winterkoning, Vink, Gekraagde Roodstaart, Boomleeuwerik, Boompieper, Merel, Kauw, Mezen met uitgevlogen jongen, Zwartkop, Tjiftjaf, Heggemus, Meerkoet, Zwaan, Nijlgans en eenden.

Om kwart voor 9 waren we weer bij ingang De Zilk, met een groep die aangenaam verrast was over alles waar je zo makkelijk aan voorbijloopt.