Maart 2020

Bij de aanvang van de wandeling, dit keer vanuit de ingang Panneland, konden we genieten van de zang van de zanglijster en het roffelen van de grote bonte specht en een eekhoorn die het hazenpad koos. Er waren meer dan 20 deelnemers op de uitnodiging gekomen dus werd er gesplitst in twee groepen. Het was droog, maar wel met een flinke, frisse wind.

Beide groepen gingen eerst naar het gebied rondom de berg Mikwel. De winterannuel ‘Vroegeling’ staat er massaal. Het profiteert van de beheersmaatregel om stuifkuilen aan te leggen en het duin te reactiveren. De bloempjes waren nog gesloten: zon was er niet, de temperatuur nog laag. Kees ging met zijn groep naar rechts, Huib naar links. Boomleeuweriken zongen het hoogste lied.

Rondom Mikwel – foto: AndrĂ© Dijkstra

Er waren vele nieuwe gezichten: en dan is het goed om naast het ontstaan van het landschap (de strandwallen, strandvlaktes en jonge duinen), de negatieve invloed van de overbegrazing door damherten te bespreken. En natuurlijk de huidige functie van de waterwinning.

Grote Tonderzwammen op een omgevallen populier maakten veel indruk bij de groep van Kees. Dat was vlak bij de grote overstort. Vanaf de overstort loopt het grote pad langs een paar oude Zomereiken die zich al vlak boven de grond vertakken. De takken zijn in de loop der jaren met een dikke laag mos begroeid. Op een van die takken heeft zich een Eikvaren gevestigd. Die deed zijn naam eer aan! Via het Naaldenbos liep de groep van Kees terug naar Panneland.

Huib trok na de beklimming van de berg van de Donderhoek met zijn groep verder langs het nieuw kanaal. Weinig wilde eenden, veel kuifeenden, een drietal slobeenden en tot verrassing ook twee brilduikers. Terug via het Kromboomsveld.

Bij Panneland werd nog even het nieuwe ‘natuurreservaat’ bekeken, waar enkele oude teelthoeken gefreesd zijn en damherten geweerd worden. We gaan de natuurontwikkeling hier nauwgezet volgen!

Beide groepen kwamen na een wandeling van 4,7 km (groep Huib) even na negen uur weer bij Panneland aan en daarna ging het regenen.