Maart 2022

Hulptroepen ingeschakeld!

Door omstandigheden was er voor deze Vroege Vogelswandeling slechts een reguliere gids beschikbaar. Maar gelukkig was landgoederengids Wilma van den Heuvel bereid om een deel van de groep op sleeptouw te nemen richting de Van Limburg Stirumvallei. Een lange, afwisselende wandeling van circa 3 uur.

Door de VLS-vallei. foto: André Dijkstra

Huib nam dertien ‘nieuwkomers’ mee voor een kortere wandeling door de oude duinen richting Heitje, het zweefvliegveld en naar het topje van het Arkduin (21 meter), met rondom weids uitzicht.
In het duin zijn allerlei beheersmaatregelen waarneembaar: maaien van adelaarsvaren, graven van stuifkuilen, en de aanleg van poelen. Genoeg om over te vertellen.

Under the rainbow – foto: Hans Cornet

Wilma haar groep ging een meter hoger op de Haasvelderkijkberg, voor het uitzicht én de regenboog. Het was bij aanvang circa 7 graden, onderweg een spatje regen en aan het einde brak de zon door. De boomleeuweriken en zanglijsters zongen uit volle borst. Mezen, vinken, winterkoning, een kneu, spreeuwen en kramsvogels werden waargenomen. In de verte vloog een buizerd weg. Ondanks de zachte winter werden diverse kadavers aangetroffen: ook voor de huidige populatie is er te weinig voedsel.

Onder invloed van de striemende wind worden mooie steilwandjes gevormd – foto: Hans Cornet

Speciale aandacht was er voor de stikstofdepositie. Wilma nam de groep mee langs de exclosure ten westen van het Watervlak waar speciale palen staan voor stikstofmeting. De stikstofuitstoot van Tata Steel is ook in de AWD meetbaar.
Huib liep langs de exclosure op het Heitje waar de heidestruiken beschermd worden tegen begrazing door damherten.

Gesteelde stuifbal, bloeiend mos, verdroogde judasoor kwamen we tegen. De kleine veldkers stond al in bloei. Wilma stond in de VLS vallei stil bij de archeologische vondsten van duinwachter/vogelkenner en vrijwilliger Hans Vader. Op middeleeuwse akkers in het zand vond hij botten van bruine beer en de oehoe. Niet voor te stellen dat die dieren hier ooit geleefd hebben.
In het Oosterkanaal zwommen wilde eend, krakeenden en kuifeenden. In de groep zat ook nog een wintertaling.

De groep Huib liep ruim 5 kilometer, de groep van Wilma had na afloop 10 kilometer gelopen. Het was wederom een geslaagde wandeling en een extra bedankje voor Wilma: je mag vaker met ons op pad!
Volgende maand: 10 april om zeven uur, ingang Zandvoortselaan.

Uitleg over de waterwinning assistentie van Hans Cornet & André Dijkstra