Verslag juni 2023
Verslag juni 2023
foto: Hans Cornet

Achteraf gezien was het op deze fraaie zondag in juni een echte insectenwandeling (met een kleine uitstap richting de grassen). Dat begon al bij de Berg van Mikwel. Onderaan de helling stond het fakkelgras in bloei. Bijna lichtgevende aartjes boven de lage, schaarse begroeiing. Het was meteen duidelijk waarom het fakkelgras heet. We zagen het daarna op nog veel meer plekken en regelmatig zeiden deelnemers spontaan ‘O, hier staat het ook’. Je hoeft dus geen grassenkenner te zijn om bepaalde soorten te herkennen.

Rugstreeppad foto: Hans Cornet

Bovenop de Berg van Mikwel zwermden de groene eikenbladrollers rond de zomereiken. Over waar je keer vlogen deze lichtgroene nachtvlindertjes, die ook overdag actief zijn. Ook de eikenbladrollers zagen we daarna de hele wandeling door op plekken waar veel zomereiken stonden. De wandeling ging verder over de Pannelanderweg en het Eiland van Rolvers naar het Groot Zwarteveld, langs het Schusterkanaal naar de Hazenhoek en van daar langs het Zwarteveldkanaal en over het Achterste Panneland terug naar de ingang.

Zebrarups foto: Hans Cornet

Onderweg opvallend veel grote libellen, waaronder de oeverlibel met lichtblauwe rug. Juni is ook de maand van de stippelmotrupsen. We zagen ze op de meidoorn en op de kardinaalsmuts. Sommige meidoorns waren compleet in gesponnen en hadden nauwelijks nog groen blad. Het is de vraag of die dit jaar wel overleven. Verder natuurlijk zebrarupsen op het Jacobskruiskruid, en een paar rood-zwarte Jacobsvlinders. Een leuke waarneming was de rugstreeppad in de buurt van het Schusterkanaal. Die verstopte zich in een zandkuiltje tussen polletjes mos. Prima zichtbaar voor iedereen, zou je denken, maar de camouflage was bijna perfect. Op een afstand leek het rugstreeppadje zelf een polletje mos.

fakkelgras foto: Hans Cornet

Wandelingen voor Vroege Vogels